information-terms-of-use___pl

Oto warunki użytkowania AxCrypt

Licencja

AxCrypt jest produkowany i sprzedawany przez AxCrypt AB, Birger Jarlsgatan 58, 114 29 Sztokholm, Szwecja, numer rejestracyjny firmy 556967-6181, numer rejestracyjny VAT w UE SE556967618101.

AxCrypt AB dostarcza oprogramowanie do pobrania i usługi online, zwane zbiorczo „AxCrypt”, w celu ochrony poufności przy użyciu silnego szyfrowania. Robimy to na podstawie tych zasadniczych terminów, unikając długich sformułowań prawnych. Przedstawiciele prawni muszą interpretować intencję i ducha tych warunków.

AxCrypt jest licencjonowany na podstawie niniejszych Warunków użytkowania. Korzystając z AxCrypt, potwierdzasz, że zgadzasz się z tym. Możesz być osobą fizyczną lub jakąkolwiek formą prawnie uznanej organizacji. Niektóre abonamenty są dostępne tylko dla osób lub organizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Angielski jest językiem urzędowym AxCrypt, wszelkie tłumaczenia są wyłącznie dla wygody i nigdy nie stanowią zobowiązania AxCrypt.

Zapewnione usługi

AxCrypt wykonuje lokalne szyfrowanie i deszyfrowanie plików oraz szyfrowanie i deszyfrowanie kluczy szyfrujących na serwerze i opcjonalnie menedżera haseł.

Abonamenty AxCrypt

AxCrypt oferuje różne rodzaje planów subskrypcji: AxCrypt Viewer, AxCrypt Free, AxCrypt Premium, AxCrypt Password Manager i AxCrypt Business. Plany są oferowane według naszego uznania na wybranych platformach.

Bezpłatny

AxCrypt Viewer jest dostępny dla wszystkich użytkowników macOS i urządzeń mobilnych, bez żadnych kosztów. Abonament umożliwia przeglądanie i odszyfrowywanie plików oraz przeglądanie, ale nie modyfikowanie danych w menedżerze haseł.

AxCrypt Free jest dostępny dla wszystkich użytkowników Windows bez żadnych kosztów dzięki otwartej wersji AxCrypt 2.1, która jest licencjonowana na licencji GPL, wersja 3. Oprócz planu Viewer, obsługiwane jest aktualizowanie istniejących i szyfrowanie nowych plików przy użyciu AES-128.

Premium

AxCrypt Premium jest dostępny do zakupu tylko dla wszystkich osób prywatnych. Nie nadaje się do użytku profesjonalnego.

AxCrypt Premium zapewnia rozszerzone funkcje oprócz abonamentu Free, jak określono na naszej stronie Cennik.

W przypadku wygaśnięcia subskrypcji Premium Twoja ranga zostanie odpowiednio obniżona do wersji Free lub Viewer.

Menedżer haseł

Menedżer haseł AxCrypt jest dostępny do zakupu dla wszystkich użytkowników.

Menedżer haseł AxCrypt zapewnia rozszerzone funkcje oprócz planu bezpłatnego, jak określono na naszej stronie Cennik.

W przypadku wygaśnięcia subskrypcji Menedżera haseł nastąpi przejście odpowiednio na wersję bezpłatną lub przeglądającą. ​

Biznes

AxCrypt Business jest dostępny do zakupu tylko dla firm i organizacji. Zapewnia rozszerzone funkcje oprócz innych planów określonych na naszej stronie Ceny. Zawiera również samoobsługowy system zarządzania do przydzielania licencji członkom.

Jeśli Twoja subskrypcja Business się skończy, powrócisz do wersji Bezpłatna lub Przeglądarka.

Licencja oprogramowania

AxCrypt Free 2.1 dla Windows jest darmowym oprogramowaniem; możesz go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU wersja 3 lub nowsza wersja opublikowana przez Free Software Foundation.

AxCrypt Viewer, Premium, Password Manager i Business są objęte licencją wyłącznie na mocy niniejszych Warunków użytkowania, a nie GPL. Zgadzasz się nie kopiować, modyfikować, edytować, dostosowywać, powielać ani podejmować żadnych działań, które mogłyby zmienić nasze oprogramowanie, z wyjątkiem przypadków wymaganych do normalnego użytkowania. Nie wolno Ci redystrybuować ani odsprzedawać AxCrypt, jeśli nie jesteś naszym autoryzowanym partnerem odsprzedaży.

Więcej informacji znajdziesz na stronie - https://www.axcrypt.net/information/reseller

Twoje obowiązki

Zgadzasz się używać AxCrypt tylko do celów, które są zgodne z prawem i nigdy w żaden sposób, który mógłby spowodować naszą odpowiedzialność prawną lub spowodować problemy dla innych.

Jeśli nie przestrzegasz niniejszych Warunków użytkowania, możemy zawiesić lub zakończyć Twój płatny plan bez powiadomienia.

Informacje osobiste

Kiedy rejestrujesz się jako osoba fizyczna, nie wymagamy od Ciebie żadnych danych osobowych, z wyjątkiem adresu e-mail. W przypadku firm i organizacji wymagamy adresu i prosimy o opcjonalny numer VAT UE.

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności , aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, co i w jaki sposób przetwarzamy. Akceptacja niniejszych Warunków użytkowania oznacza również akceptację naszej polityki prywatności.

Aktualizacje AxCrypt

Możemy bez wcześniejszego powiadomienia modyfikować lub aktualizować AxCrypt, a kontynuując korzystanie z niego, automatycznie wyrażasz zgodę na te warunki.

Premium, menedżer haseł i wersja próbna biznesowa ​

Oferujemy 30-dniowy bezpłatny okres próbny dla planu AxCrypt Premium, Menedżera haseł lub Biznesu dla nowych użytkowników. Jeśli nie podoba Ci się produkt, możesz anulować subskrypcję przed zakończeniem okresu próbnego. Anulowania subskrypcji można dokonać w dowolnym momencie. Nie wpłynie to na okres próbny i nadal będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych w ramach subskrypcji Business, Premium i Password Manager w okresie próbnym. Po 30 dniach bezpłatnego okresu próbnego obciążymy Twoje karty kredytowe/debetowe, jeśli nie anulowałeś subskrypcji.

Jednorazowa opłata zwrotna

Podczas rejestracji na okres próbny, aby zweryfikować Twoją kartę kredytową/debetową, AxCrypt obciąży Cię minimalną kwotą zależną od waluty, w której płacisz. Po potwierdzeniu karty kredytowej/debetowej natychmiast rozpoczniemy zwrot pobranej kwoty, ale w zależności od banku może minąć od 8 do 10 dni roboczych, zanim zwrot zostanie odnotowany w źródle płatności.

Powtarzające się próby

Żadna osoba ani podmiot nie może wielokrotnie brać udziału w próbach z tym samym lub innym identyfikatorem. Jeśli działanie takie zostanie stwierdzone, osoba fizyczna lub podmiot byłby zobowiązany do zapłaty za usługi podjęte jako dodatek do pierwszego okresu próbnego. Jeśli nie przestrzegasz niniejszych warunków prób, jesteśmy upoważnieni do zawieszenia Twojego abonamentu bez powiadomienia.

Zwrot

Nie otrzymasz zwrotu pieniędzy, jeśli subskrypcja nie została anulowana w ciągu 30-dniowego okresu próbnego. Zwrot zostanie przyznany tylko w określonych okolicznościach technicznych. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany takich ofert w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Płatność i odnowienie

AxCrypt Viewer, Premium, Password Manager i Business są objęte licencją wyłącznie na mocy niniejszych Warunków użytkowania, a nie GPL. Zgadzasz się nie kopiować, modyfikować, edytować, dostosowywać, powielać ani podejmować żadnych działań, które mogłyby zmienić nasze oprogramowanie, z wyjątkiem przypadków wymaganych do normalnego użytkowania. Nie wolno Ci redystrybuować ani odsprzedawać AxCrypt, jeśli nie jesteś naszym autoryzowanym partnerem odsprzedaży

Możemy zmienić cenę naszych płatnych subskrypcji w dowolnym momencie, ale nie wpłynie to na Twój obecny okres subskrypcji. Zmiany cen zaczną obowiązywać na początku następnego okresu subskrypcji. Akceptujesz nową cenę, kontynuując korzystanie z płatnej subskrypcji po wejściu w życie zmiany ceny, lub odrzucasz ją, anulując, przed jej wejściem w życie.

Anulowanie opłaconej subskrypcji można wykonać w dowolnym momencie. Jednak zwroty nie są oferowane. Aby wypróbować AxCrypt, aby sprawdzić, czy odpowiada Twoim potrzebom, otrzymasz darmowy miesiąc na początku pierwszej subskrypcji.

Wyłączenie gwarancji

Oprogramowanie jest dostarczane bez żadnej gwarancji.

Ujawnienie stronom trzecim

Nie ujawnimy żadnych informacji o Tobie stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że wymaga tego prawo.

Ujawnienie władzom i organom ścigania

Teoretycznie możemy być zmuszeni przez prawo do ujawnienia informacji władzom rządowym. Jeśli wymaga tego prawo, będziemy go przestrzegać. Takie informacje są z definicji ograniczone do tego, co faktycznie posiadamy, tj. Statystyk, dzienników dostępu i zaszyfrowanych kluczy prywatnych oraz danych menedżera haseł. Nie znamy Twojego hasła ani nie wiemy, jakie informacje zaszyfrowałeś, a zatem nie możemy ich ujawnić, nawet jeśli jest to wymagane przez prawo.

Wierzymy, chociaż prawdopodobnie nie jest to sprawdzone w systemie prawnym, że nie możemy zostać zmuszeni do przeprogramowania AxCrypt w sposób, który umożliwiłby przechwycenie Twoich haseł w celu ujawnienia Twoich informacji. Jeśli tak się stanie, dołożymy wszelkich starań w ramach naszych praw, aby o tym poinformować, być może poprzez zamknięcie usługi w ostateczności.

Własność intelektualna

„AxCrypt” jest wpisany do rejestru znaków towarowych Unii Europejskiej. Jesteśmy wyłącznym właścicielem wszelkich praw, tytułów i udziałów w oprogramowaniu i usługach, w tym wszystkich powiązanych praw własności intelektualnej.

Nasze obowiązki i odpowiedzialność

Odpowiadamy tylko za szkody bezpośrednie, nigdy za szkody pośrednie. Jeśli utracimy lub ujawnimy informacje, ponosimy odpowiedzialność tylko za bezpośrednie koszty ich odzyskania, odtworzenia lub unieważnienia, nigdy za żadne inne koszty.

Naszym celem jest, aby nasze usługi były dostępne przez cały czas, ale nie odpowiadamy za niedostępność z powodu problemów, na które nie mamy wpływu. Codzienne kopie zapasowe serwerów przechowujemy w oddzielnej lokalizacji.

Jesteśmy odpowiedzialni tylko za wszelkie szkody, które możesz wykazać, wynikające z naszego zaniedbania. Nie odpowiadamy za żadne nieodłączne słabości, które mogą zostać wykryte w zastosowanej technologii bezpieczeństwa.

Twoje informacje są poufne dzięki zastosowaniu standardowych, silnych metod szyfrowania, opisanych w Bezpieczeństwo , Szczegóły techniczne oraz w kodzie źródłowym . Nie gwarantujemy, że wybierzesz wystarczająco silne hasło.

Dostarczamy tylko AxCrypt i nigdy nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nielegalne lub oszukańcze działania podjęte przez innych korzystających z niego. Jako użytkownik jesteś całkowicie odpowiedzialny za swoje działania przy użyciu AxCrypt. Nigdy nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, którym można było zapobiec dzięki terminowej kopii zapasowej lub spowodowanych zapomnianymi hasłami.

Nasza odpowiedzialność nigdy nie może przekroczyć kwoty zapłaconej za usługę.

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Te strony internetowe służą wyłącznie jako odniesienie i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość.

Spór i ważność

Niniejsze Warunki użytkowania będą interpretowane zgodnie z prawem szwedzkim. Jeśli chcesz wytoczyć przeciwko nam drogę sądową, musisz to zrobić przed sądem w Sztokholmie w Szwecji.

W przypadku sporów obowiązuje angielska wersja niniejszej umowy. Wszelkie tłumaczenia są dostarczane wyłącznie dla wygody.

Jeśli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana za nieważną, nie unieważnia to żadnej innej części umowy, a nowa interpretacja musi być jak najbardziej zbliżona do oryginału.

Zapewniona jest pomoc techniczna o najwyższym priorytecie i priorytetowa pomoc e-mail. Nie gwarantujemy rozwiązania wszystkich problemów.

Copyright © 2023 AxCrypt AB, Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wypróbuj bezpłatnie