Teknik

tech-icon

Säkerhet, pålitlighet och enkelhet

End-to-end kryptering är en av de mest effektiva och praktiska sätten att säkerställa att kunders data är helt säkra från alla, vilket betyder att ingen annan än ägaren har tillgång till det. Det betyder även att inte ens företag inom tech har tillgång till datan. Säkerhet och produktivitet är sammankopplade. Det är viktigt att synligheten över säkerhetsinfrastrukturen inte kompromissar med prestandan och därmed minskar produktiviteten. Med vår 128-bit eller 256-bit nryptering, ökar AxCrypt datasäkerheten och minskar risken för intrång genom att implementera en användarvänlig krypteringsprogramvara.

Legal Secrurity

Samarbete

Nuförtiden finns det en brist på transparens och tydlighet på hur företag hanterar data, vilket har orsakat ett stort datakaos och medfört komplexitet och ineffektivitet hos företag. Det leder till att din privata information spåras. AxCrypt säkerställer en fullständig integritetssäker arbetsmiljö och stärker tilliten inom ditt community. Välkommen till en ny digital värld. Din data är helt krypterad på vår plattform, så även om våra sevrar skulle bli hackade kan de ändå inte läsa din data. Vi följer GDPR regulationerna och arbetar ständigt för att implementera arbetsflöden och processer som relaterar till kryptering och datahantering under svenska integritetslagar. AxCrypt har en funktion som tillåter att säkra filer kan öppnas av andra AxCryptanvändare med rätt lösenord. Det är därmed snabbt, enkelt och riskfritt att dela krypterad information.

Team Work

Medvetenhet om molnlagring och lösenordshantering

Säkra automatiskt dina filer och dokument på flera molnlagringstjänster så som Google Drive och Dropbox och hantera tillgången till dina lösenord smidigt vart du än är. All information finns tillgänglig för alla medlemmar som behandlar patienter.

Storage Management
"
Topplösning. Det [finns] en del känslig information (personalfiler, styrelseinformation) [som] behöver skyddas bättre inom organisationen. AxCrypt tillåter [oss] att överföra denna typ av känslig information via e-post och att lagra denna information på företagets enheter. När AxCrypt väl har installerats är den mycket användbar för alla inblandade intressenter. Olika säkerhetsgrupper (HR/styrelse/...) kan skapas.
— De Pryck, CEO, Contec CVBA
"

Följer dataskyddsförordningen

Att implementera kryptering är ett utmärkt steg för tekniska tjänsteföretag, eftersom det ökar säkerheten och förmågan att följa ett växande antal regleringar. Särskilt då volymen och andelen krypterad data bara kommer att fortsätta växa.

Data protection

Flerspråkig

Multispråkig support för Engelska, Nederländska, Franska, Tyska, Italienska, Koreanska, Portugisiska, Ryska, Spanska, Svenska och Turkiska. Fler tillkommer.

Multilingual
Prova gratis