LÖSENORD MANAGER


Skydda dina lösenord, kort och anteckningar med AES-256. Åtkomst och synkronisera från vilken enhet som helst!
Varför AxCrypt LÖSENORDshanterare?

Unlimited Passwords

Obegränsat antal lösenord
Spara ett obegränsat antal lösenord, kort och anteckningar.

Stronger Encryption With AES-256

AES-256-kryptering
Dina lösenord är krypterade med den starkaste algoritmen.

Multiple Devices

Flera enheter
Synkronisera mellan ett obegränsat antal enheter, inklusive telefoner och webben.

Create Strong Passwords

Skapa starka lösenord
Skapa superstarka och komplexa lösenord för webbplatser.

GDPR Compliant

GDPR-kompatibel
Din data är säker och reglerad med stränga datalagar.

Offline and Exports

Offline och export
Få åtkomst till dina data offline och exportera säkert i .csv-format.

Prova Password Manager en månad gratis.
Password Manager Icon

Axcrypt spinner Icon

Per månad

. . . . . . . . . .

PricingFeatureListAES256 AES-256 Kryptering
PricingFeatureListUnlimitedPasswords Spara obegränsat med lösenord
PricingFeatureListSecureCreditCards Säkra kreditkort
PricingFeatureListSecureNotes Säkra anteckningar
PricingFeatureListUnlimitedDevices Obegränsat antal enheter
PricingFeatureListstrongPasswords Skapa starka lösenord
PricingFeatureListGDPRCompliant GDPR-kompatibel
PricingFeatureListSecuredPrivateServers Säkrade privata servrar
PricingFeatureListOffline Offlineåtkomst och exportbar data

. . . . . . . . . .
Testa 1-månad
Gratis provperiod
Prova gratis