information-terms-of-use___sv

Dessa Användarvillkor gäller för AxCrypt

Licens

AxCrypt utvecklas och marknadsförs av AxCrypt AB, Birger Jarlsgatan 58, 114 29 Stockholm, Sverige, med organisationsnummer 556967-6181, VAT-nummer SE556967618101.

AxCrypt AB tillhandahåller nedladdningsbar mjukvara och onlinetjänster, gemensamt kallade "AxCrypt" för att skydda konfidentialitet med hjälp av stark kryptering. Vi gör det under dessa no-nonsense villkor och undviker långa juridiska formuleringar. Juridiska ombud måste tolka avsikten och andan i dessa villkor.

AxCrypt är licensierad till dig under dessa användarvillkor. Genom att använda AxCrypt bekräftar du att du godkänner detta. Du kan vara en individ eller någon form av juridiskt erkänd organisation. Vissa planer är endast tillgängliga för individer eller organisationer.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst utan förvarning. Engelska är det officiella språket för AxCrypt, alla översättningar är endast för bekvämlighet och utgör aldrig åtaganden från AxCrypts sida.

Tjänster som tillhandahålls

AxCrypt utför lokal kryptering och dekryptering av filer, och serverbaserad kryptering och dekryptering av krypteringsnycklar och en lösenordshanterare som är valfri att använda.

AxCrypt planer

AxCrypt tillhandahåller olika typer av prenumerationsplaner: AxCrypt Viewer, AxCrypt Free, AxCrypt Premium, AxCrypt Password Manager och AxCrypt Business. Planer erbjuds efter vårt gottfinnande på utvalda plattformar.

Gratis

AxCrypt Viewer är tillgängligt för alla macOS- och mobilanvändare, utan kostnad. Planen gör det möjligt för dig att visa och dekryptera filer och att visa men inte ändra data i lösenordshanteraren.

AxCrypt Free är tillgängligt för alla Windows-användare utan kostnad med öppen källkodsversion av AxCrypt 2.1 som är licensierad under GPL, version 3. Utöver Viewer-planen stöds uppdatering av befintliga och kryptering av nya filer med AES-128.

Premium

AxCrypt Premium finns endast att köpa för privatpersoner. Inte idealisk för professionell användning.

AxCrypt Premium erbjuder utökade funktioner utöver gratisplanen som specificeras på vår prissida.

Om en Premium-prenumeration har löpt ut, kommer du att nedgraderas till Gratis eller Viewer.

Lösenordshanteraren

AxCrypt Password Manager finns att köpa för alla användare.

AxCrypt Password Manager tillhandahåller utökade funktioner utöver gratisplanen som specificeras på vår prissida.

Om lösenordshanterarens prenumeration har löpt ut, kommer du att nedgraderas till Gratis eller Viewer efter behov.

Företag

AxCrypt Business finns endast att köpa för företag och organisationer. Den tillhandahåller utökade funktioner utöver de andra utgåvorna som specificeras på vår Pris-sida. Den innehåller också ett självbetjäningssystem för att tilldela licenser till medlemmar.

Om din Företagsprenumeration löper ut, faller du tillbaks till Kostnadsfri eller Granskare som det passar.

Mjukvarulicens

AxCrypt Free 2.1 för Windows är en fri programvara; du kan omdistribuera den och/eller modifiera den enligt villkoren i GNU General Public License version 3 eller senare version som publicerats av Free Software Foundation.

AxCrypt Viewer, Premium, Password Manager och Business licensieras endast under dessa användarvillkor, inte GPL. Du samtycker till att inte kopiera, modifiera, redigera, anpassa, reproducera eller vidta några åtgärder som skulle kunna förändra vår programvara förutom vad som krävs för normal användning. Du får inte omdistribuera eller sälja AxCrypt om du inte är vår auktoriserade återförsäljningspartner.

För mer information besök - https://www.axcrypt.net/information/reseller

Ditt ansvar

Du samtycker till att endast använda AxCrypt för ändamål som är lagliga, och aldrig på något sätt som kan orsaka oss juridiskt ansvar eller orsaka problem för andra.

Om du inte följer dessa användarvillkor kan vi stänga av eller avsluta din betalda plan utan föregående meddelande.

Personlig Information

När du registrerar dig som en individ, kräver vi inte några personuppgifter från dig, förutom en fungerande e-postadress. För företag och organisationer kräver vi en adress och frågar efter ett valfritt EU-momsnummer.

Se vår Sekretesspolicy för detaljer om vad och hur vi behandlar data, att acceptera dessa Användarvillkor innebär också att du accepterar vår integritetspolicy.

Uppdateringar till AxCrypt

Vi kan, utan förvarning, ändra eller uppdatera AxCrypt och genom att fortsätta att använda den fortsätter du automatiskt att godkänna dessa villkor.

Premium, lösenordshanterare och affärsprov

Vi erbjuder 30 dagars gratis provperiod för AxCrypt Premium, Password Manager eller Business plan för nya användare. Om du inte gillar produkten kan du avbryta prenumerationen innan provperioden tar slut. Att säga upp prenumerationen kan göras när som helst. Att göra detta kommer inte att påverka testperioden och du kommer fortfarande att kunna använda alla funktioner som följer med Business, Premium & Password Manager-prenumerationen under din provperiod. Efter 30 dagars kostnadsfri provperiod kommer vi att debitera dina kredit-/betalkort om du inte har sagt upp din prenumeration.

Återbetalningsbar engångsavgift

När du registrerar dig för provperioden kommer AxCrypt att debitera dig ett minimumbelopp beroende på vilken valuta du betalar med, detta för att validera ditt kredit-/betalkort. När kredit-/betalkortet har validerats kommer vi att påbörja återbetalningen av det debiterade beloppet omedelbart, men beroende på din bank kan det ta 8–10 arbetsdagar att återse på kontot.

Upprepade försök

Ingen individ eller enhet får testa flera gånger med samma eller något annat ID. Om det upptäcks skulle den personen eller enheten vara skyldig att betala för de tjänster som tagits utöver det första försöket. Om du inte följer dessa testvillkor har vi behörighet att stänga av din plan utan att meddela.

Återbetalning

Ingen återbetalning kommer att ges om du inte har sagt upp din prenumeration under provperioden på 30 dagar. Återbetalning kommer endast att ges under vissa tekniska omständigheter. Vi förbehåller oss rätten att när som helst dra tillbaka eller ändra sådana erbjudanden utan föregående meddelande.

Betalning och förnyelse

Vi kommer att tillhandahålla premium-, lösenordshanterare eller affärsplanstjänster efter att ha mottagit betalning. Dina betalningsuppgifter skickas aldrig till eller lagras på våra servrar. Din betalda prenumeration förnyas automatiskt i slutet av prenumerationsperioden, med den ursprungliga betalningsmetoden. Om du vill avbryta måste du göra det före utgången av den aktuella prenumerationsperioden. Du kommer att nedgraderas till gratis eller tittarversion efter den sista dagen av din nuvarande prenumerationsperiod.

Vi kan ändra priset på våra betalda prenumerationer när som helst, men det kommer inte att påverka din nuvarande prenumerationsperiod. Prisändringar träder i kraft i början av din nästa prenumerationsperiod. Du accepterar det nya priset genom att fortsätta använda ditt betalda abonnemang efter att prisändringen träder i kraft, eller så kan du välja att tacka nej till det genom att säga upp det innan det träder i kraft.

Att säga upp din betalda prenumeration kan göras när som helst. Återbetalning erbjuds dock inte. För att testa AxCrypt för att se om det passar dina behov får du en gratis månad i början av din första prenumeration.

Ansvarsfriskrivning från garantier

Programvaran tillhandahålls utan någon garanti.

Utlämnande till tredje part

Vi kommer inte att avslöja någon information om dig till någon tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, såvida det inte krävs enligt lag.

Utlämnande till myndigheter och brottsbekämpande myndigheter

Teoretiskt, kan vi lagligt tvingas att dela information till statliga myndigheter. Om det krävs enligt lag, fogar vi efter det. Sådan information begränsas per definition till den vi har tillgång till, såsom statistik, åtkomst loggar och krypterade privata nycklar samt lösenordshanteringsdata. Då vi varken har tillgång till dina lösenord, eller krypterad information, kan vi inte lämna ut sådana uppgifter även vid legala krav.

Det är vår övertygelse, även om det förmodligen inte är testat i rättssystemet, att vi inte kan tvingas att programmera om AxCrypt på ett sätt som skulle göra det möjligt att fånga upp dina lösenord för att avslöja din information. Om detta skulle hända då kommer vi att göra vårt bästa inom våra lagliga rättigheter för att göra detta känt, eventuellt genom att stänga av tjänsten som en sista utväg.

Immateriella rättigheter

"AxCrypt" är med i registret över Europeiska unionens varumärken. Vi äger exklusivt alla rättigheter, titel och intressen i och till programvaran och tjänsten, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter.

Våra ansvar och skyldigheter

Vi är endast ansvariga för direkta skador, och aldrig indirekta skador. Om vi förlorar eller avslöjar information är vi endast ansvariga för de direkta kostnader för att återställa, rekonstruera eller ogiltigförklara den, aldrig för några andra kostnader.

Vi strävar efter att hålla våra tjänster tillgängliga hela tiden, men är inte ansvariga för otillgänglighet på grund av problem utanför vår kontroll. Vi förvarar dagliga serverbackuper på en separat plats.

Vi är endast ansvariga för eventuella skador som du kan bevisa bero på vårdslöshet från vår sida. Vi är inte ansvariga för några svagheter som kan upptäckas i den säkerhetsteknik som använts.

Din information hålls konfidentiell genom användning av standardiserade starka krypteringsmetoder, som beskrivs på Säkerhet, Tekniska detaljer a> och i källkoden. Vi garanterar inte att du väljer ett tillräckligt starkt lösenord.

Vi tillhandahåller endast AxCrypt och är aldrig ansvariga för några olagliga eller bedrägliga åtgärder som vidtas av andra som använder det. Som användare är du helt ansvarig för dina egna handlingar med AxCrypt. Vi är aldrig ansvariga för skada som kunde ha förhindrats genom snabb säkerhetskopiering eller orsakad av glömda lösenord.

Vår skyldighet kan aldrig överstiga det belopp som betalats för tjänsten.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa webbplatser länkas till endast för att användas som referenser och vi är inte ansvariga för något innehåll där.

Tvist och giltighet

Dessa användarvillkor ska tolkas enligt svensk lag. Om du vill vidta rättsliga åtgärder mot oss måste du göra det i en domstol i Stockholm, Sverige.

Den engelska versionen av detta avtal styr i händelse av tvist. Eventuella översättningar tillhandahålls endast för bekvämlighetens skull.

Om någon del av detta avtal visar sig vara ogiltig, betyder det inte att det ogiltigförklarar några andra delar av avtalet. Den nya tolkningen måste ligga så nära originalet som möjligt.

Teknisk e-postsupport med högsta prioritet tillhandahålls. Vi garanterar inte att vi löser alla problem.

Copyright © 2023 AxCrypt AB, Alla rättigheter förbehålls.

Prova gratis