information-technical-details___sv

Det här avsnittet beskriver i detalj vad AxCrypt är, vad det gör och hur det gör det. Det är mest för tekniska experter, som har bra koll på mjukvaruutveckling och kryptografi. Informationen här är avsedd att vara tillräckligt komplett för att till exempel bygga AxCrypt-kompatibla programvaror.

Källkod

Den fullständiga källkoden för biblioteket och Windowsklienten brukade vara i ett mercurial-förvar i Bitbucket. Men från och med sommaren 2020 slutade Bitbucket med sitt mercurial stöd och vi letar aktivt efter alternativa lösningar för att göra källkoden lättillänglig. Till vidare, vänligen kontakta support@axcrypt.net och vi kommer att tillhandahålla källkoden.

Vad är lagrat på servern?

När ett konto skapas lagrar vi lite grundläggande information.

  • E-post adressen tillhörande kontot.

  • Inloggningsstatus, antal misslyckade inloggningsförsök, senaste inloggningstillfälle etc.

  • Betalningsstatus

  • En offentlig RSA-4096 nyckel är tillgänglig för andra att ladda ner för att kunna utföra filnyckeldelning.

  • En eller fler privata RSA-4096 nycklar är krypterade och lösenordsskyddade med hjälp av AxCrypt för att vi ska kunna hålla det synkroniserat mellan enheter, och som en backup utifall en enhet skulle försvinna eller förstöras.

Om lösenordshanteraren används lagrar vi också en AES-256 XML-krypterad fil med lösenorden, krypterad med inloggningslösenordet.

Förutom ovanstående gör vi viss loggning som hjälper oss att övervaka infrastrukturen och förbättra våra supportmöjligheter. Detta är finns skrivet i sekretesspolicyn.

Prova gratis