information-privacy-policy___sv

Vi respekterar din integritet – det är en av de främsta anledningarna till att AxCrypt existerar. Vi tror också att du som en av våra användare är mer bekymrad över detta än den genomsnittliga datoranvändaren.

Vår integritetspolicy följer naturligtvis Allmän dataskyddsförordning (GDPR). I denna integritetspolicy nämner vi vad vi vet om dig, vad vi gör med informationen och varför vi behöver den. Du kan alltid återkalla ditt samtycke och begära att vi raderar dina uppgifter. Besök vår dedikerade GDPR-GDPR-sida för att lära dig mer om det.

Under installations- och registreringsproceduren kan AxCrypt kontakta en av våra servrar, om du tillåter det, och skicka minimal information.

Denna information är begränsad till:

 • Din e-postadress.

 • Ditt operativsystemsversion, exempelvis Windows Vista/2008/7/8/10 etc.

 • Ditt valda språk, t.ex. engelska eller franska etc.

 • Produktversionen installeras.

Utöver specifik registreringsinformation, görs alltid viss information tillgänglig när en enhet kontaktar en server för HTTP. Vi loggar detta, vilket kan inkludera:

 • Din IP-adress.

 • Tid och datum.

 • Webbadressen som nås på vår server.

Vi loggar också några ytterligare specifika händelser som bestäms av servertillgången och interna procedurer. Detta inkuderar:

 • Vilken typ av email vi automatiskt skickar till dig (aktivering, välkomst etc).

 • När ett oväntat fel (undantag) förekommer.

Alla våra servrar finns fysiskt i Sverige. Vi lagrar inte någon information som skapas genom användning av AxCrypt enligt beskrivningen ovan någon annanstans. För vissa händelser, skapas e-post, som exempelvis från rapporter om utebliven leverans från din e-mailleverantör eller felloggar. Dessa emails kan skickas till vår personal som kan använda kommersiella e-postleverantörer med internationella datacenter.

Företag

Vid skapandet av en AxCrypt Business prenumeration ber vi om ytterligare information. Detta kan inkludera:

 • Adress

 • Momsnummer (för EU kunder)

Vi använder denna information för att göra momsavdrag möjligt för EU-företag, och för att visa det på fakturor. Denna information hanteras också i ett tredjepartssystem för Customer Relationship Management (CRM).

Varför behöver vi den här informationen?

Det är uppenbart varför vi behöver en del av informationen. Vi försöker hålla mängden information som loggas och lagras till ett minimum, och vi lagrar ingen personlig eller känslig information förutom din e-postadress. All konfidentiell information du lagrar på våra servrar krypteras med ditt lösenord, som vi inte lagrar eller känner till, förutom kortvarigt under serverinteraktionen.

Den andra informationen är praktisk för oss för att se hur och var AxCrypt används, för att vi ska kunna prioritera utvecklingen på rätt ställen. Det ger oss också en särskild varm känsla att se hur mycket vår produkt används!

Vi använder också den loggade informationen för att spåra användningshändelser när vi tar emot och arbetar med supportförfrågningar. Det har visat sig vara till stor hjälp för oss och förbättrar kvaliteten på supporten genom att till exempel se när den senaste lyckade inloggningen gjordes.

Sid- och tjänstfunktionalitet

Cookies används vid drift och presentation av data från webbplatser. Sådana cookies kan innehålla språkkodsinformation för det språk som användaren valt. Det kan också vara cookies med information som stödjer belastningsutjämning av systemet så att alla användare garanteras bästa möjliga upplevelse. För tjänster som kräver inloggning eller sökning kan cookies användas för att säkerställa att tjänsten presenterar data till rätt mottagare.

Webbanalys och cookies

Som en viktig del i arbetet med att skapa en användarvänlig webbplats tittar vi på användarmönstret hos de som besöker sidan. Vi analyserar användarnas beteende för att göra användarupplevelsen bättre. Syftet med att använda cookies är därför att förbättra kundupplevelsen. För att analysera informationen använder vi analysverktyget Google Analytics. Google Analytics använder cookies/cookies (vilka är små textfiler som webbplatsen lagrar på användarens dator), som registrerar användarens IP-adress, och ger information om varje användares onlinerörelse. Exempel på vad statistiken ger oss svar på är; hur många som besöker olika sidor, hur länge besöket varar, vilka sajter användarna kommer ifrån och vilka webbläsare som används. Inga cookies ger oss möjlighet att att koppla information om din användning av webbplatsen till dig som individ. Cookiedata raderas automatiskt 14 månader efter registrering. Du kan göra det själv och hantera användningen av cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare. Informationen som samlas in av Google Analytics lagras på Googles servrar i USA. Den mottagna informationen lyder under Googles riktlinjer för integritet. En IP-adress definieras som personlig information eftersom den kan spåras tillbaka till en viss hårdvara och därmed till en individ. Vi anonymiserar användarens IP-adress innan informationen lagras och behandlas av Google. Den anonymiserade IP-adressen kan alltså inte användas för att identifiera den enskilda användaren. Din IP-adress loggas även under en kort period av våra webbservrar. Användarens IP-adress, tid på dagen, webbadress, HTTP-status, antal skickade bytes, HTTP-hänvisning och HTTP-användaragent loggas i 15 dagar. Efter 15 dagar raderas uppgifterna.

If you understand, accept, and agree to the aforementioned policies, terms, and conditions outlined above, please click the Sign in button to proceed to your account. By proceeding, you acknowledge that your entered name will serve as your electronic signature to validate the consent. If you do not comprehend, accept, or agree to the aforementioned policies, terms, and conditions, then please do not click the Sign in button.

Sök

Vi lagrar information om vilka sökord användare använder på våra sajter genom Google Analytics. Syftet med lagringen är att göra vårt erbjudande bättre. Användarmönstret för sökning lagras i aggregerad form. Endast nyckelordet lagras, och kan inte kopplas till annan användarinformation såsom IP-adresser.

Forum/ Dela/tips-service

"Dela med andra"-funktioner är frivilliga och kan användas för att överföra länkar till sidan via e-post, eller för att dela innehåll från sociala nätverk som Facebook eller Twitter. Information om tips förvaras inte hos oss, utan används bara vid tillfället och på plats för att lägga upp förslaget på sociala nätverkssidan. Dock kan vi inte garantera att nätgemenskapen själv inte lagrar informationen. Alla sådana tjänster bör därför användas klokt. Du kan ta kontakt med relevanta tjänsteleverantörer eller nätgemenskap för att samla information om hur det samlas, används, bearbetas, samt om personligt dataskydd. Om du använder e-postfunktionen, kan vi endast använda den angivna e-postadressen för att vidarebefordra meddelandet utan någon form av lagring.

Nyhetsbrev

När du registrerar dig hos oss samtycker du till att vi kan skicka dig e-postmeddelanden såsom nyhetsbrev, erbjudanden och information om nya och uppdaterade produkter och tjänster från oss. För att vi ska kunna skicka ett mail måste du registrera en e-postadress. Den rättsliga grunden för behandling för detta ändamål är samtycke, jfr. GDPR artikel 6, punkt 1a. Denna information delas inte med andra företag och raderas när vi får veta att du inte längre vill få information från oss. Du kan välja att avsluta prenumerationen när som helst genom att klicka på länken för detta i e-postmeddelandena. HubSpot är vår databehandlare för nyhetsbreven.

Dela information

Vi kan komma att dela din information: Med allmänheten om du skickar innehåll till något av våra forum, såsom bloggkommentarer, inlägg i sociala medier eller andra funktioner i våra tjänster som är offentligt synliga; med tredje part såsom andra webbplatser som integreras med vårt API eller våra tjänster; Med de med ett API eller en tjänst som vi integrerar med; Med alla nödvändiga tredje parter som anlitas av oss, inklusive databehandlare, leverantörer, konsulter, marknadsföringspartners och andra tjänsteleverantörer som behöver tillgång till sådan information för att utföra arbete för vår räkning; Som svar på en informationsbegäran från en behörig myndighet om vi anser att det krävs av tillämplig lag, förordning, licens eller juridisk process; Om vi på något annat sätt meddelar dig och du samtycker till delning; I en samlad och/eller anonym form som inte rimligen kan förväntas att användas för att identifiera dig.

Sociala Medier

Utöver denna webbplats har vi sociala medier på Twitter, Facebook, Instagram, YouTube och LinkedIn. Om du besöker en av dessa kan dina personuppgifter överföras till leverantören av det sociala nätverket. Vi vill uppmärksamma dig att din användardata kan överföras till en server i ett tredjeland och därmed behandlas utanför EU.

Utöver lagringen av de specifika uppgifter du har angett i detta sociala medie, kan ytterligare information också behandlas av leverantören av det sociala nätverket. Om du är inloggad på nätverket med ditt personliga användarkonto när du besöker motsvarande webbplats, kan detta nätverk omdirigera besöket till detta konto. Syftet med datainsamlingen och den fortsatta behandlingen av dina uppgifter där, samt dina rättigheter, finns i varje ansvarigs respektive bestämmelser, exempelvis:

Överföring av data till tredje part

Customer Relationship Management (CRM) - Hubspot HubSpot är en integrerad mjukvarulösning där vi täcker olika aspekter av våra marknadsföringsaktiviteter online, exempelvis kontakthantering via CRM-systemet. Den rättsliga grunden för användningen av HubSpots tjänster är enligt artikel. 6 i GDPR på grund av optimeringen av våra marknadsföringsåtgärder och förbättringen av vår servicekvalitet på webbplatsen.

HubSpot uppfyller minimikraven för laglig databehandling genom att ingå i den europeiska standardklausulen om dataskydd. Dessutom finns ett Data Processing Avtal (DPA) med HubSpot. Detta säkerställer att HubSpot endast använder användarens data inom ramen för EUs dataskyddsstandarder och inte skickar vidare dem till tredje part. För mer information, se HubSpots sekretesspolicy.

Ändringar i integritetspolicyn

Vår integritetspolicy kan komma att uppdateras utan förvarning. Kolla här för den aktuella policyn. Om du inte accepterar de nya ändringarna kanske vi inte kan ge dig de tjänster du efterfrågar.

Kontakt

Om du har specifika frågor om vad vi behöver en särskild bit av information till, eller om du vill ha din data borttagen, vänligen kontakta oss på support@axcrypt.net

Om du är en Businessanvändare, och inte vill vara inkluderad i vårt CRM-system, vänligen kontakta oss på business@axcrypt.net

Gällande lag och plats

Denna integritetspolicy regleras av svensk lag. Plats är Stockholms tingsrätt.

Prova gratis