Testa våran prenumeration för en månad gratis

Årlig
20% av
Månatlig
Password Manager Icon
Password Manager

Axcrypt spinner Icon

Per månad

. . . . . . . . . . . .
PricingFeatureListPasswordsCardsNotes Save unlimited passwords, cards and notes
PricingFeatureListUnlimitedDevices Obegränsat antal enheter
PricingFeatureListstrongPasswords Skapa starka lösenord
PricingFeatureListSecuredPrivateServers Säkrade privata servrar
PricingFeatureListAES256 AES-256 Kryptering
Testa 1-månad
Gratis provperiod
Premium Badge Icon
Premium

Axcrypt spinner Icon

Per månad

. . . . . . . . . . . .

Password Manager plus:
PricingFeatureListAES256 AES-256 Kryptering
PricingFeatureListSecuredFolders Säkrade Mappar
PricingFeatureListKeySharing Nyckeldelning
PricingFeatureListCloudStorage Molnmedvetenhet
PricingFeatureListMobileApps Mobilkryptering
Testa 1-månad
Gratis provperiod
Premium Badge Icon
Business

Axcrypt spinner Icon

Per månad | Per användare

. . . . . . . . . . . .

Premium plus:
MasterKey MasterKey
PricingFeatureListProfessionalUse Professionell Användning
PricingFeatureDedicatedAccountManagement Dedicated account management
PricingFeatureListBusinessAdmin Företagsadmin
PricingFeatureListBusinessPrioritySupport Företagsprioriterad Support
Testa 1-månad
Gratis provperiod
Free User Viewer
Granskare
Gratis

Du kommer endast att kunna dekryptera redan existerade filer (filer som du själv har krypterat eller filer som andra delat med dig).

Prova gratis