Testa våran prenumeration för en månad gratis

Årlig
20% av
Månatlig
Password Manager Icon Password Manager

Axcrypt spinner Icon

Per månad

. . . . . . . . . . . .
For All users
PricingFeatureListAES256 AES-256 Kryptering
PricingFeatureListUnlimitedPasswords Spara obegränsat med lösenord
PricingFeatureListSecureCreditCards Säkra kreditkort
PricingFeatureListSecureNotes Säkra anteckningar
PricingFeatureListUnlimitedDevices Obegränsat antal enheter
PricingFeatureListstrongPasswords Skapa starka lösenord
PricingFeatureListGDPRCompliant GDPR-kompatibel
PricingFeatureListSecuredPrivateServers Säkrade privata servrar
PricingFeatureListOffline Offlineåtkomst och exportbar data
Testa 1-månad
Gratis provperiod
Premium Badge Icon Premium

Axcrypt spinner Icon

Per månad

. . . . . . . . . . . .
För private användare

PricingFeatureListAES256 AES-256 Kryptering
PricingFeatureListSecuredFolders Säkrade Mappar
PricingFeatureListKeySharing Nyckeldelning
PricingFeatureListCloudStorage Molnmedvetenhet
PricingFeatureListMobileApps Mobilkryptering
PricingFeatureListAccountKey Säkerhetskopiering av kontonyckel
PricingFeatureListOpenShared Öppna delade nycklar
PricingFeatureListIncludeSubfolders Inkludera Undermappar
PricingFeatureListPasswordManagement Lösenordshantering
PricingFeatureListFileWipe Filrensning
PricingFeatureListAnonymousFile Anonyma Filnamn
PricingFeatureListPasswordGenerator Lösenordsgenerator
PricingFeatureListDirectSupport Direktsupport
Testa 1-månad
Gratis provperiod
Premium Badge Icon Business

Axcrypt spinner Icon

Per månad | Per användare

. . . . . . . . . . . .
För organizations
PREMIUM+:
PricingFeatureListProfessionalUse Professionell Användning
PricingFeatureListBusinessPrioritySupport Företagsprioriterad Support
PricingFeatureListBusinessAdmin Företagsadmin
MasterKeyTitle Master Key
PricingFeatureListMobileApps Mobilkryptering
Testa 1-månad
Gratis provperiod
Free User Viewer
Granskare
Gratis

Du kommer endast att kunna dekryptera redan existerade filer (filer som du själv har krypterat eller filer som andra delat med dig).

Prova gratis