information-usage-tips___sv

Här kan du lära dig vad AxCrypt är gjord för och även hitta olika situationer där andra användare har funnit AxCrypt användbart.

Målanvändning

  • Dela och arbeta med lagrade dokument och e-postbilagor på ett säkert sätt.

  • Integrera smidigt och dela och lagra känsliga filer enkelt i din dokumentdelningstjänst, intranät eller filserver. Om dina dokument finns på en dokumentdelningstjänst, intranätet eller filservern är AxCrypt särskilt väl lämpad och kommer vanligtvis att integreras smidigt och göra delning och lagring av känslig data lika enkelt som att inte skydda den.

  • Skicka säkra filer via e-post som vanliga bilagor. För att skicka säker e-post, lägg till mottagaren som får öppna filen och skicka sedan dina säkra filer som vanliga bilagor. Med AxCrypt-inloggning och dubbelklicksredigeringsfunktionen det lika enkelt som utan säkerhet.

  • Bevara fjärrlagrade filer säkert (inom dina lösenords gränser). AxCrypt kommer, inom dina lösenords avgränsningar, bevara fjärrlagrade filer tryggt. För filer på din lokala hårddisk finnes fler risker som inte beror på AxCrypts säkerhet som sådan. Vänligen se avsnittet om lokal PC säkerhet.

  • För programmerare och systemadministratörer, erbjuder AxCrypt ett kommandoradgränssnitt som är enkelt att använda från vilket annat programmeringsspråk på Windows platform som helst som kan köra ett annat program, inklusive .bat-filer.

  • Utvecklare kan integrera AxCrypt genom att inkorporera .NET-kärnbiblioteket med ett programmatiskt API som är enkelt att använda. Få källkoden genom att kontakta support@axcrypt.net.

Personlig integritet

  • Säkra dina filer - privata brev, medicinsk och finansiell information, korrespondens - som lagras på en hårddisk eller nätverksdator.

  • Förvara fjärrlagrade filer säkra (inom ramarna för ditt lösenord). AxCrypt kommer, inom ramarna för ditt lösenord, att hålla dina fjärrlagrade filer säkra. Det finns många varningar i filerna på din lokala hårddisk som inte beror på AxCrypts säkerhet. Vänligen se avsnittet om lokal datorsäkerhet.

  • Högerklicka helt enkelt på en fil och säkra den med AxCrypt.

Anonyma filnamn

I många fall räcker bara filnamnet för att skada integriteten. Som AxCrypt Premium-användare kan du byta namn på säkra filer från högerklicksmenyn. Filen kommer att få ett helt anonymt namn, men det ursprungliga namnet återställs när du dekrypterar eller öppnar filen. Det är också synligt i hela AxCrypt-programfönstret.

Skapa arkiv av säkrade filer

AxCrypt stöder inte lagring av många filer i ett arkiv, som WinZip. Detta är av en anledning – eftersom WinZip (och Windows XP eller senare komprimerade mappar) redan gör det så bra!

Skapa helt enkelt din .zip-fil, säkra vad du vill ska finnas i den med AxCrypt och flytta sedan den till .zip-filen. Arkivet kan nu öppnas i WinZip eller i en komprimerad mappvy, och du kan arbeta med arkivet som vanligt, inklusive öppna, redigera, lägga till och ta bort enskilda filer.

Säkra hela mappar

AxCrypt säkrar filer individuellt. Du kan dock ange mappar som "säkrade". Mapparna kommer att övervakas för nya filer, och AxCrypt kommer att säkra alla nya filer med ett enda klick, eller när du loggar ut.

Du kan också välja att flera filer, inklusive alla filer i en mapp, ska säkras i en enda operation. De förblir fortfarande enskilda filer, och själva mappen är inte säker, bara filerna i den.

Säkerhetskopior

Gör du dina säkerhetskopior till CD- eller DVD-skivor, molnet eller bara till filer på en annan hårddisk med hjälp av säkerhetskopieringsprogram eller kanske WinZip? Om du säkrar säkerhetskopieringsarkivet med AxCrypt kan du sedan lagra säkerhetskopian eller filen var som helst, utan rädsla för att din integritet kränks om den skulle försvinna.

Lagra en kopia av den fristående versionen av AxCrypt med din säkerhetskopia, så är du oberoende av en AxCrypt-installation när eller om du behöver återställa den.

Konfidentiell data i molnlagringstjänster

Säkra dina dokument med AxCrypt och vara säker på bevarad konfidentialitet från din PC till molntjänsten och tillbaka till din dator.

Det finns många webbtjänster som låter dig ladda upp dokument, såsom projekttjänster och liknande. Om du inte känner dig bekväm med att ladda upp känslig information där, oavsett leverantörens befintliga försäkringar, bör du säkra dina dokument.

Nätverk

När du säkrar din data med AxCrypt, syns den aldrig på nätverket, servern eller säkerhetskopior i klartext.

När du lagrar ett dokument på en Local Area Network-server, lagras uppgifterna vanligtvis i klartext där, även när åtkomstkontroller finns på plats. Det blir tillgängligt för alla systemadministratörer såväl som andra som av en slump eller av misstag råkat få läsåtkomst.

Datan färdas också över nätverket på ett tydligt och lättföljt sätt av alla i samma nätverkssegment. Säkerhetskopior är också sällan säkrade, så alla som får tillgång till ett backup-band har potentiell åtkomst, oavsett vilka åtkomstkontroller som tillämpas på servern.

Alla dessa fall är hanterade när datan är säkrad med hjälp av AxCrypt.

Fördistribution

Viss information bör vara konfidentiell upp till en viss tidpunkt, och sedan är den inte det. Det kan vara en filmtrailer, en kvartalsrapport eller liknande. Säkra dina filer - dokument, filmtrailers eller rapporter, och distribuera dem på alla möjliga sätt och var säker på att de är oläsbara tills du väljer att ge ut informationen.

Information som behöver förberedas i förtid eller som är fördelaktig att ha förberett i förtid - även om det inte ges ut tills en viss tidpunkt. Använd AxCrypt för att säkra dessa dokument - exempelvis en PDF av den finansiella rapporten. Du kan sedan distribuera informationen hur många timmar och dagar i förväg som du vill då den kommer att vara oläsbar. När det är dags att ge ut informationen behöver du bara helt enkelt publicera lösenordet som använts. Detta reducerar toppbelastningen av servern och underlättar distributionen av din information.

Konfidentiell e-post

En snabb och enkel metod för att kommunicera mellan två parter. Använd AxCrypt för att skicka privata e-postmeddelanden.

Skriv det första meddelandet med Notepad, WordPad eller Microsoft Word. Säkra resultatet, lägg till mottagaren i medlemslistan och skicka det till den motparten.

Den andra parten kommer nu kunna bland annat öppna, redigera och kommentera på meddelandet, och sedan svara och bifoga filen som är både säker och automatiskt uppdaterad på ett snabbt och lätthanterligt sätt.

Detta är inte riktigt lika enkelt som vanliga e-post – men inte långt ifrån heller – och de flesta metoder kräver istället kryptering och dekryptering med hjälp av kopiera och klistra in funktionerna.

Dölj/ visa .axx förlängningen

Vanligtvis, huruvida AxCrypt filer kommer att visa .axx tillägg, beror på dina globala Windows inställningar. Detta beteende kan ändras genom att justera Windowsregistret.

Enkelt sagt, implementerar AxCrypt inga konfigurationsinställningar, men om du verkligen vill ha detta kan du ändra i registret manuellt. Om du inte vet hur du gör detta bör du förmodligen avstå eftersom de fullständiga konsekvenserna kanske inte är tillräckligt tydliga då.

Prova gratis