information-master-key___sv

Master key introduktion

Master key är en funktion som gör det möjligt för företagsadministratörer att återställa filer från företagsmedlemmarna.

Föreställ dig att ett viktigt finansiellt dokument krypteras efter att du har skapat den årliga rapporten. Under det följande året sätts ett nytt ekonomiskt team på plats, och när det är dags för årsrapporten inser de att det finansiella dokumentet som det tidigare teamet använde är nu krypterat med uppgifter som ingen längre har tillgång till.

Ange Master key! Med Master key aktiverad kan företagets administratörer alltid återställa vilken fil som helst som är krypterad av företagsmedlemmarna. I ovanstående fall behöver det nya ekonomiteamet bara fråga sin administratör och då kan det ekonomiska dokumentet enkelt återställas, även om den ursprungliga användaren lämnade företaget.

Så länge företaget har en eller ett par administratörer som ser till att hålla reda på sina inloggningsuppgifter, kommer inga filer någonsin att gå förlorade på grund av att anställda lämnar företaget eller glömmer sina lösenord.

Master key och säkerhet

När master key aktiveras kan företagsadministratörer återställa alla dokument som är krypterade av sina medlemmar. Detta tar bort, som nämnts, risken att förlora åtkomst till viktiga filer. Men är det säkert?

När det gäller säkerhet kan du se Master key som en automatisk delning av filer med företagsadministratörerna. Administratörer kommer automatiskt att kunna återställa filer som har sin Master key aktiverad. Detta är inte mindre säkert än att bara använda AxCrypts beprövade nyckeldelningsfunktion.

Naturligtvis måste företagsadministratörer vara särskilt noga med att välja bra lösenord och hålla sitt konto säkert hela tiden.

Aktivera master key

Master key kan aktiveras från sidan hantera prenumeration.

Enable Master Key

Efter att ha aktiverat Master key, kommer alla befintliga organisationsmedlemmar behöva godkänna förändringen. Detta är en viktig säkerhetsfråga, en befintlig användare bör aldrig uppleva att denna funktion undanhållits från dem. De som har accepterat Master key funktionen kan ses i användar tabellen.

Accept Master Key

Om en användare inte har accepterat Master key kommer den inte att appliceras på filer som de krypterar, så se till att alla i ditt företag accepterar funktionen.

Accept Master Key

Notera! Filer som krypterats innan Master key aktiveras kommer inte vara möjliga att återställa. Gamla filer måste krypteras om efter att användaren har accepterat master key.

För nya företag, eller nya medlemmar i befintliga företag, kommer master key att automatiskt godkännas när medlemmar ansluter sig till företaget.

Master Key Användning

När Master key har aktiverats kommer den automatiskt att tillämpas på alla filer som krypteras av medlemmar i företaget. Du kan se om Master key har använts av dess ikon som visas i programmet.

Accept Master Key

Om en fil har den här ikonen kan alla företagsadministratörer återställa filen.

Det är allt! Som du kan se är Master Key väldigt lätt att använda och inget som din företagsmedlem någonsin behöver tänka på eller lägga tid på.

Observera att även om företagsadministratörer kan återställa filer med Master key, bör detta inte användas vid normal användning. Om en fil är avsedd att öppnas av en företagsadministratör, ska filen nyckeldelas med den användaren, precis som med alla andra användare.

Behov av mer hjälp?

Vår prioritering inom företagsstöd är att alltid stå nära till hands med vid frågor eller osäkerheter. Använd formulären på din användarsida, eller skicka ett mejl till oss via business@axcrypt.net och vi kommer hjälpa dig!

Prova gratis