information-axcrypt-business___sv

Introduktion

Alla kan använda sig av AxCrypts gratisversion.

För utökade funktioner erbjuder vi två ytterligare planer, Premium och Business.

Premiumplanen är avsedd för privata individer bara, och inte företag.

Business planen är avsedd för organisationer, inte privatpersoner.

För fullständiga villkor, se våra användarvillkor.

Se våra Priser för detaljer.

En Business-prenumeration låter din organisation köpa och hantera licenser för flera användare. Vi erbjuder även momsfri försäljning inom EU för kvalificerade företag (du måste ange ett giltigt EU-momsnummer och adress) för affärsplanen. Vi erbjuder inte momsfri försäljning för Premiumplanen.

Skapa en Business-prenumeration

Du måste vara inloggad med ett AxCrypt-ID på vår webbplats. Använd Business Prenumeration-menyn för att skapa en prenumeration.

För att skapa en prenumeration krävs det ett initialt köp av åtminstone en medlemslicens. När du skapar och köper en Business prenumeration blir du automatiskt administratör, så att du kan tilldela medlemslicenser till dina utvalda användare och utföra andra administrativa uppgifter.

Börja med att bestämma det antal medlemslicenser du behöver initialt, inklusive dig själv. Du kan alltid lägga till fler senare.

När du har bestämt dig för medlemslicenserna, se till att ha ett giltigt kreditkort redo, välj en valuta och ange namn, adress och EU-momsnummer om det är tillämpligt.

När all information har angetts kommer du att presenteras med ett totalbelopp och en beräkning som visar att din rabatt (om tillgängligt) och moms har applicerats.

Klicka på knappen med kreditkortssymbolen och slutför köpet. Om allt går bra är du nu redo att ansvara för din Business-prenumeration.

Hantera en Företagarprenumeration

Du måste vara inloggad med ett AxCrypt ID på vår webbplats och vara utsedd administratör för minst en Business-prenumeration. Använd menyn Business Prenumeration för att hantera en prenumeration.

Lägg till och ta bort medlemmar efter behov. Du kan inte ta bort dig själv som administratör eller ta bort dig själv från prenumerationen.

Om du lägger till en medlem som inte har en registrerad AxCrypt ID, kommer de att få ett inbjudningsmail med instruktioner på hur de fortsätter. Medlemmar med existerande AxCrypt IDs kommer att motta ett välkomstmail istället.

Uppdatera information för Business-prenumeration

Du måste vara inloggad med ett AxCrypt ID på vår webbplats och vara utsedd administratör för minst en Business-prenumeration. Använd menyn Business Prenumeration för att uppdatera informationen för en prenumeration.

Informationen som vi lagrar om en prenumeration är begränsad till namn, adress och EU-momsnummer i de fall det är tillämpligt.

Med hjälp av informationssidan för Business-prenumerationer kan du uppdatera denna information.

Köp för Business-prenumeration

Du behöver vara inloggad med en AxCrypt ID på vår hemsida, och vara den tilldelade administratören för åtminstone en Business prenumeration. Använd Business Subscription menu för att köpa ytterligare medlemmar eller lägga till tid för prenumeration.

Det första skapandet av en prenumeration inkluderar köp av ett initialt antal medlemslicenser för en månad eller ett år, beroende på vilken plan du valt.

Om du skulle vilja lägga till fler medlemmar till en prenumeration, kan du göra det närsomhelst.

När du köper ytterligare medlemslicenser är det alltid för din nuvarande prenumerationsperiod. Det betyder om du har 5 månader kvar tills hela prenumerationen ska förnyas, kräver ytterligare medlemslicenser endast betalning för de återstående 5 månaderna. Återstående tid räknas alltid som hela månader, så 50 dagar räknas som två hela månader.

Din betalda prenumeration kommer automatiskt att förnyas vid slutet av varje prenumerationsperiod med hjälp av den initiala betalningsmetoden. Om du vill avbryta, måste du göra det innan slutet av din nuvarande prenumerationsperiod.

Prissättning

AxCrypt Business-prenumerationsplanen är för en eller flera medlemslicenser.

För nuvarande prissättning i relevanta valutor, besök pricing.

För en prenumeration definieras en månad som 30 dagar och ett år som 360 dagar.

När ett abonnemang skapas eller förnyas är perioden en månad eller ett år, beroende på vilken plan du valt.

När ytterligare medlemslicenser köps inom prenumerationsperioden debiteras endast de återstående månaderna avrundade uppåt till hela månader. Om 50 dagar återstår för den aktuella perioden, och ytterligare medlemmar tillkommer, kommer detta att vara för 2 månader per tillagd medlem.

Prova gratis